ขั้นตอนการสั่งเสื้อ TO BE NUMBER ONE

- สั่งเสื้อในระบบ
- สสจ.จะดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมออเดอร์เสื้อ จนครบ 40 ตัว (ตามที่สำนัก TO BE NUMBER ONE กำหนด)
- สสจ.รอผลจาก สำนัก TO BE NUMBER ONE แจ้งพร้อมส่งเสื้อ และชำระเงิน
- เสื้อส่งมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แจ้งหน่วยงานหรือผู้สั่งซื้อ รับเสื้อต่อไป (ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน *เวลาอ้างอิงจากสำนักTO BE NUMBER ONE)
หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE ...........


ช่องทางการชำระเงิน

เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693

หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE เพิ่มเพื่อน