รายการสั่งซื้อ

ทั้งหมด 252 ผลลัพธ์

รายการสั่งซื้อ
#หน่วยงานที่อยู่ประเภทเสื้อขนาดเพศจำนวนวันที่สั่งซื้อยืนยันการสั่งซื้อ
1-บ้านเลขที่ 17 ซ.5 วิฑูรย์ดำริ ถ.วิฑูรย์ดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-06-12 19:29:38รอการจัดส่งจากสำนักฯ
2ศิริรัตน์ หรัญรัตน์โรงพยาบาลบรบือ 151 ม.3 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-06-08 14:50:57จัดส่งเรียบร้อย
3โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อยืด ฟ้าเข้มSหญิง12022-06-02 09:22:02รอการจัดส่งจากสำนักฯ
4โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อยืด ฟ้าเข้มSหญิง12022-05-31 16:56:41รอการจัดส่งจากสำนักฯ
5โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อยืด ครีมLหญิง22022-05-31 16:55:46รอการจัดส่งจากสำนักฯ
6โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อยืด ครีมMหญิง12022-05-31 16:55:29รอการจัดส่งจากสำนักฯ
7โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-05-31 16:55:07รอการจัดส่งจากสำนักฯ
8โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง52022-05-31 16:54:44รอการจัดส่งจากสำนักฯ
9โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง52022-05-31 16:54:10รอการจัดส่งจากสำนักฯ
10โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย32022-05-31 16:53:50รอการจัดส่งจากสำนักฯ
11โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย62022-05-31 16:53:30รอการจัดส่งจากสำนักฯ
12โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์214 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย42022-05-31 16:53:08รอการจัดส่งจากสำนักฯ
13สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-05-26 13:00:14รอการจัดส่งจากสำนักฯ
14สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง132022-05-26 12:59:53รอการจัดส่งจากสำนักฯ
15สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย22022-05-26 12:59:27รอการจัดส่งจากสำนักฯ
16สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย22022-05-26 12:59:05รอการจัดส่งจากสำนักฯ
17สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-05-26 12:58:38รอการจัดส่งจากสำนักฯ
18สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย22022-05-26 12:58:01รอการจัดส่งจากสำนักฯ
19ทิพธัญญา177 หมู่ 3 บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 4130เสื้อยืด ฟ้าเข้มLหญิง12022-05-20 22:41:50-
20อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-05-11 11:48:21รอการจัดส่งจากสำนักฯ
21อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย12022-05-11 11:47:06รอการจัดส่งจากสำนักฯ
22อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-05-11 11:45:31รอการจัดส่งจากสำนักฯ
23สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม คุณกาญจนาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย12022-05-05 10:23:01รอการจัดส่งจากสำนักฯ
24สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม คุณกาญจนาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-05-05 10:22:21รอการจัดส่งจากสำนักฯ
25สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 165 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-04-22 20:43:28จัดส่งเรียบร้อย
26ท่านรองศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12022-04-20 15:37:43จัดส่งเรียบร้อย
27พี่ตู่ สสม. สสจสสจ.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-04-08 16:16:39จัดส่งเรียบร้อย
28พี่เยาว์ ส่งเสริม สสจ.สสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-04-07 15:22:14จัดส่งเรียบร้อย
29กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อยืด ฟ้าเข้มLหญิง12022-04-05 15:57:49จัดส่งเรียบร้อย
30โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย22022-04-01 16:25:53จัดส่งเรียบร้อย
31โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย22022-04-01 16:25:16จัดส่งเรียบร้อย
32โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย62022-04-01 16:12:56จัดส่งเรียบร้อย
33โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-04-01 16:12:29จัดส่งเรียบร้อย
34โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง32022-04-01 16:12:04จัดส่งเรียบร้อย
35โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-04-01 16:10:43จัดส่งเรียบร้อย
36สสจ /จุติมาศ สังข์ผุดสสจ/งานการเงินเสื้อยืด ครีมSหญิง12022-04-01 10:59:18จัดส่งเรียบร้อย
37สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-04-01 10:39:09จัดส่งเรียบร้อย
38สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง22022-04-01 10:38:39จัดส่งเรียบร้อย
39สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-04-01 10:38:11จัดส่งเรียบร้อย
40สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง32022-04-01 10:37:34จัดส่งเรียบร้อย
41สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-04-01 10:36:59จัดส่งเรียบร้อย
42สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย22022-04-01 10:36:12จัดส่งเรียบร้อย
43สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44140เสื้อยืด ฟ้าเข้มXLหญิง12022-04-01 10:25:16จัดส่งเรียบร้อย
44จิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อยืด ครีมMชาย12022-03-30 10:33:51จัดส่งเรียบร้อย
45สุพรรษา ศรีสมบัติรพ.พยัคฆภูมิพิสัย 693ม.1ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อยืด ครีมSหญิง12022-03-30 10:26:19จัดส่งเรียบร้อย
46สสอ.บรบือ สสอ.บรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคามเสื้อยืด ครีมLหญิง22022-03-30 09:51:39จัดส่งเรียบร้อย
47สสจ.มค พี่บี๋สสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-03-25 16:12:06จัดส่งเรียบร้อย
48สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 165 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-03-25 15:41:44จัดส่งเรียบร้อย
49นายพศิษฏ์ เสริมสาย (พี่เอ๋ ER)256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-03-24 15:40:58จัดส่งเรียบร้อย
50โรงพยาบาลแกดำ155 ม.16 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-03-23 14:26:59จัดส่งเรียบร้อย
51โรงพยาบาลแกดำ155 ม.16 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย12022-03-23 14:21:19จัดส่งเรียบร้อย
52นายพศิษฏ์ เสริมสาย256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อยืด ครีมMหญิง12022-03-23 12:42:16จัดส่งเรียบร้อย
53โรงพยาบาลแกดำ155 ม.16 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-03-18 13:36:33จัดส่งเรียบร้อย
54โรงพยาบาลโกสุมพิสัย/นายพศิษฏ์ เสริมสาย (เสื้อปิ๊ก ICU รพ มค)256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง22022-03-18 10:20:10จัดส่งเรียบร้อย
55โรงพยาบาลโกสุมพิสัย/นายพศิษฏ์ เสริมสาย (เสื้อปิ๊ก ICU รพ มค)256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12022-03-18 10:19:37จัดส่งเรียบร้อย
56โรงพยาบาลโกสุมพิสัย/นายพศิษฏ์ เสริมสาย (เสื้อปิ๊ก ICU รพ มค)256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-03-18 10:19:17จัดส่งเรียบร้อย
57โรงพยาบาลแกดำ155 ม.16 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-03-18 10:05:40จัดส่งเรียบร้อย
58นายพศิษฏ์ เสริมสาย256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-03-16 14:47:12จัดส่งเรียบร้อย
59นายพศิษฏ์ เสริมสาย256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-03-16 09:21:17จัดส่งเรียบร้อย
60นายพศิษฏ์ เสริมสาย256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-03-15 14:07:30จัดส่งเรียบร้อย
61นายพศิษฏ์ เสริมสาย256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย12022-03-15 13:57:53จัดส่งเรียบร้อย
62นายพศิษฏ์ เสริมสาย256 ม.13 รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อยืด ครีมMหญิง12022-03-15 09:11:22จัดส่งเรียบร้อย
63โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-03-11 16:10:30จัดส่งเรียบร้อย
64โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย32022-03-11 16:10:08จัดส่งเรียบร้อย
65นางวรัญญา​ บรรยง60​ ม.14​ บ้านบัวแก้ว​ ต.เลิงแฝก​ อ.กุดรัง​ จ.มหาสารคาม​ 44130เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-03-10 22:08:01จัดส่งเรียบร้อย
66โรงพยาบาลโกสุมพิสัย256 หมู่ 13 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อยืด ครีมBIG Size 54"ชาย12022-03-09 20:55:44จัดส่งเรียบร้อย
67โรงพยาบาลโกสุมพิสัย256 หมู่ 13 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)BIG Size 54"ชาย12022-03-09 20:48:59จัดส่งเรียบร้อย
68ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 256 ม.13 ถ.ศรีโกสุม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อยืด ครีมMหญิง12022-03-08 12:16:00จัดส่งเรียบร้อย
69ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 256 ม.13 ถ.ศรีโกสุม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-03-08 12:11:03จัดส่งเรียบร้อย
70โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย22022-02-23 13:34:43จัดส่งเรียบร้อย
71โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย32022-02-23 13:34:23จัดส่งเรียบร้อย
72โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-02-23 13:33:49จัดส่งเรียบร้อย
73โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย22022-02-23 13:33:03จัดส่งเรียบร้อย
74สสอ.กันมรวิชัย / ธนกร จันทาคึมบงสสอ. กันทรวิชัยเสื้อยืด ฟ้าเข้มLชาย12022-02-21 10:13:41จัดส่งเรียบร้อย
75นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)BIG Size 54"ชาย12022-02-14 14:33:15จัดส่งเรียบร้อย
76นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย32022-02-14 14:31:17จัดส่งเรียบร้อย
77นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย182022-02-14 14:30:23จัดส่งเรียบร้อย
78นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย92022-02-14 14:29:07จัดส่งเรียบร้อย
79นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง22022-02-14 14:27:50จัดส่งเรียบร้อย
80นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง52022-02-14 14:27:13จัดส่งเรียบร้อย
81นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง52022-02-14 14:26:31จัดส่งเรียบร้อย
82นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง42022-02-14 14:25:44จัดส่งเรียบร้อย
83นิวัฒน์ หนูปัทยาที่ทำการกำนันตำบลมะค่า ๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ๔๔๑๕๐เสื้อยืด ฟ้าเข้มMหญิง12022-02-14 14:24:06จัดส่งเรียบร้อย
84กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาสารคาม168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง โรงพยาบาลมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-02-14 10:18:16จัดส่งเรียบร้อย
85กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาสารคาม168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง โรงพยาบาลมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-02-14 10:17:54จัดส่งเรียบร้อย
86กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาสารคาม168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง โรงพยาบาลมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง52022-02-14 10:17:19จัดส่งเรียบร้อย
87องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง52022-02-08 09:26:05จัดส่งเรียบร้อย
88องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง62022-02-08 09:25:37จัดส่งเรียบร้อย
89องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง62022-02-08 09:25:12จัดส่งเรียบร้อย
90องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง102022-02-08 09:24:48จัดส่งเรียบร้อย
91องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12022-02-08 09:24:20จัดส่งเรียบร้อย
92องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย82022-02-08 09:23:52จัดส่งเรียบร้อย
93องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย152022-02-08 09:23:26จัดส่งเรียบร้อย
94องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย62022-02-08 09:22:55จัดส่งเรียบร้อย
95อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง82022-02-04 14:57:00จัดส่งเรียบร้อย
96อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง112022-02-04 14:51:14จัดส่งเรียบร้อย
97อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง102022-02-04 14:50:42จัดส่งเรียบร้อย
98อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง122022-02-04 14:49:48จัดส่งเรียบร้อย
99อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)BIG Size 54"ชาย22022-02-04 14:49:32จัดส่งเรียบร้อย
100อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย62022-02-04 14:49:14จัดส่งเรียบร้อย
101อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย112022-02-04 14:48:51จัดส่งเรียบร้อย
102อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย222022-02-04 14:48:29จัดส่งเรียบร้อย
103อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์อบต.นาสีนวล หมู่ 18 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย22022-02-04 14:48:03จัดส่งเรียบร้อย
104สสอ.บรบือสสอ.บรบือ อ.บรบือเสื้อยืด ครีมMชาย12022-02-04 13:53:54จัดส่งเรียบร้อย
105สสอ.บรบือสสอ.บรบือ อ.บรบือเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-02-04 13:52:33จัดส่งเรียบร้อย
106สสอ.บรบือสสอ.บรบือ อ.บรบือเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-02-04 13:52:02จัดส่งเรียบร้อย
107สสอ.บรบือสสอ.บรบือ อ.บรบือเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย32022-02-04 13:50:56จัดส่งเรียบร้อย
108สสจ.มหาสารคาม (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)สสจ.มหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อยืด ฟ้าเข้มMชาย12022-02-03 17:50:40จัดส่งเรียบร้อย
109สสจ.มหาสารคาม (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)สสจ.มหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อยืด ครีมLหญิง12022-02-03 17:49:15จัดส่งเรียบร้อย
110สสจ.มหาสารคาม (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)สสจ.มหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ครีมMหญิง12022-02-03 16:15:02จัดส่งเรียบร้อย
111อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง52022-02-03 11:20:10จัดส่งเรียบร้อย
112อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง72022-02-03 11:19:35จัดส่งเรียบร้อย
113อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง122022-02-03 11:18:56จัดส่งเรียบร้อย
114อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง132022-02-03 11:18:18จัดส่งเรียบร้อย
115อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย32022-02-03 11:17:42จัดส่งเรียบร้อย
116อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย162022-02-03 11:17:14จัดส่งเรียบร้อย
117อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย222022-02-03 11:16:43จัดส่งเรียบร้อย
118อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย92022-02-03 11:16:11จัดส่งเรียบร้อย
119อบต.เขวา243 ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ครีมLชาย12022-02-03 11:15:23จัดส่งเรียบร้อย
120สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม / นิศารัตน์ แสนใหม่84 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-02-03 10:54:04จัดส่งเรียบร้อย
121สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม / นิศารัตน์ แสนใหม่84 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-02-03 10:53:36จัดส่งเรียบร้อย
122สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม / นิศารัตน์ แสนใหม่84 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-02-03 10:52:35จัดส่งเรียบร้อย
123สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม / นิศารัตน์ แสนใหม่84 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย22022-02-03 10:51:54จัดส่งเรียบร้อย
124สำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-02-02 13:38:29จัดส่งเรียบร้อย
125สำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง22022-02-02 13:37:31จัดส่งเรียบร้อย
126สำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง52022-02-02 13:37:13จัดส่งเรียบร้อย
127สำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)BIG Size 50"ชาย12022-02-02 13:36:48จัดส่งเรียบร้อย
128สำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12022-02-02 13:36:25จัดส่งเรียบร้อย
129สำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย32022-02-02 13:36:07จัดส่งเรียบร้อย
130สำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย22022-02-02 13:35:43จัดส่งเรียบร้อย
131สำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย22022-02-02 13:35:18จัดส่งเรียบร้อย
132สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามสนง.ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-02-02 09:51:21จัดส่งเรียบร้อย
133อ.บ.ต31 หมู่ที่ 11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-01-26 15:24:07อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
134สายใจ มาบุญธรรม68บ้านวังยาว ม.4ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12022-01-25 19:11:10อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
135ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัยกศน.กันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อยืด ครีมLชาย12022-01-25 09:16:49จัดส่งเรียบร้อย
136ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัยกศน.กันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อยืด ครีมMชาย22022-01-25 09:15:31จัดส่งเรียบร้อย
137ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัยกศน.กันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมXLหญิง12022-01-25 09:09:09จัดส่งเรียบร้อย
138ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัยกศน.กันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมLชาย12022-01-25 09:05:14จัดส่งเรียบร้อย
139ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัยกศน.กันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมMชาย12022-01-25 09:03:52จัดส่งเรียบร้อย
140งานจิตเวช และยาเสพติดโรงพยาบาลพยัคฆ์ภูมิพิสัย693ม1ต.ปะหลาน อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัยจ.มหาสารคาม44110เสื้อยืด ครีมXLหญิง12022-01-24 14:38:26จัดส่งเรียบร้อย
141สสจ.มค. อภิศักดิ์สสจ.มค.เสื้อโปโล ครีมLชาย12022-01-22 14:30:18จัดส่งเรียบร้อย
142สสจ.มค. พัชราพรรณสสจ.มค.เสื้อโปโล ครีมMชาย22022-01-22 14:28:00จัดส่งเรียบร้อย
143สสจ.มค. พัชราพรรณสสจ.มค.เสื้อโปโล ครีมXXLหญิง12022-01-22 14:27:37จัดส่งเรียบร้อย
144สสจ.มค. ดร.พชรวรรณสสจ.มค.เสื้อยืด ครีมMหญิง12022-01-22 14:26:03จัดส่งเรียบร้อย
145สสจ.มค. ดร.พชรวรรณสสจ.มค.เสื้อยืด ฟ้าเข้มMชาย12022-01-22 14:25:45จัดส่งเรียบร้อย
146สสจ.มค. ดร.พชรวรรณสสจ.มค.เสื้อโปโล ครีมMหญิง12022-01-22 14:25:14จัดส่งเรียบร้อย
147สสจ.มค. ดร.พชรวรรณสสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-01-22 14:24:51จัดส่งเรียบร้อย
148สสจ.มค. เภนุช รัตติยา เก๋สสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-01-22 14:21:30จัดส่งเรียบร้อย
149สสจ.มค. เภนุช รัตติยา เก๋สสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง22022-01-22 14:21:10จัดส่งเรียบร้อย
150สสจ.มค. เภนุช รัตติยา เก๋สสจ.มค.เสื้อยืด ฟ้าเข้มSหญิง12022-01-22 14:20:37จัดส่งเรียบร้อย
151สสจ.มค. เภนุช รัตติยา เก๋สสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-01-22 14:20:04จัดส่งเรียบร้อย
152สสจ.มค. เภนุช รัตติยา เก๋สสจ.มค.เสื้อยืด ครีมLชาย12022-01-22 14:19:29จัดส่งเรียบร้อย
153สนง.ยุติรรม จ.มค. /สุพัตตรา ตีชาสนง.ยุติรรม จ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-01-22 14:16:27จัดส่งเรียบร้อย
154สนง.ยุติรรม จ.มค. /สุพัตตรา ตีชาสนง.ยุติรรม จ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง42022-01-22 14:15:58จัดส่งเรียบร้อย
155สนง.ยุติรรม จ.มค. /สุพัตตรา ตีชาสนง.ยุติรรม จ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย32022-01-22 14:15:34จัดส่งเรียบร้อย
156สนง.ยุติรรม จ.มค. /สุพัตตรา ตีชาสนง.ยุติรรม จ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-01-22 14:15:07จัดส่งเรียบร้อย
157สสจ.มค. ท่านวสสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย12022-01-22 14:10:49จัดส่งเรียบร้อย
158สสจ.มค. ท่านสสสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-01-22 14:10:25จัดส่งเรียบร้อย
159รพ.สต.หนองผง /ณพัชชารพ.สต.หนองผงเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-01-21 16:12:37จัดส่งเรียบร้อย
160รพ.สต.หนองผง /ณพัชชารพ.สต.หนองผงเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-01-21 16:12:07จัดส่งเรียบร้อย
161รพ.สต.หนองผง /ณพัชชารพ.สต.หนองผงเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-01-21 16:11:46จัดส่งเรียบร้อย
162รพ.สต.หนองผง /ณพัชชารพ.สต.หนองผงเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-01-21 16:11:21จัดส่งเรียบร้อย
163โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมMหญิง112022-01-21 13:43:01จัดส่งเรียบร้อย
164โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมXXLชาย12022-01-21 13:41:58จัดส่งเรียบร้อย
165โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมLชาย32022-01-21 13:38:37จัดส่งเรียบร้อย
166โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมMชาย12022-01-21 13:37:29จัดส่งเรียบร้อย
167วิบูลย์ โพธิ์สมสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม 1129/2 ถ.นาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-01-20 16:09:00อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
168เสาวณีย์ บุญเสริมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเสื้อยืด ครีมXLหญิง12022-01-19 09:02:11จัดส่งเรียบร้อย
169นายวิจิตร งามชื่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 207 ตำบลแวงน่าน อำเภอเมืองมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-01-07 08:31:50จัดส่งเรียบร้อย
170นายวิจิตร งามชื่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 207 ตำบลแวงน่าน อำเภอเมืองมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-01-07 08:30:08จัดส่งเรียบร้อย
171สนง.สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม165 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย22022-01-06 21:40:52อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
172สนง.สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม165 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-01-06 21:39:47อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
173สนง.สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม165 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง22022-01-06 21:38:14อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
174สนง.สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม165 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-01-06 21:36:05อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
175เทคนิควาปีปทุม/เสาวณีเทคนิควาปีปทุมเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-01-06 17:56:20จัดส่งเรียบร้อย
176เทคนิควาปีปทุม/เสาวณีเทคนิควาปีปทุมเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12022-01-06 17:55:23จัดส่งเรียบร้อย
177เทคนิควาปีปทุม/เสาวณีเทคนิควาปีปทุมเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย52022-01-06 17:54:14จัดส่งเรียบร้อย
178วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม/เสาวณีเทคนิควาปีปทุมเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง22022-01-06 17:52:35จัดส่งเรียบร้อย
179เทคนิควาปีปทุม/เสาวณีวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-01-06 17:51:27จัดส่งเรียบร้อย
180วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเสื้อยืด ฟ้าเข้มXLหญิง52022-01-06 17:49:52จัดส่งเรียบร้อย
181วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม/เสาวณีวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเสื้อยืด ฟ้าเข้มLหญิง52022-01-06 17:48:20จัดส่งเรียบร้อย
182วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม/เสาวณีวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคามเสื้อยืด ฟ้าเข้มMหญิง52022-01-06 17:47:05จัดส่งเรียบร้อย
183คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสื้อโปโล ครีมXLชาย12022-01-06 16:18:41จัดส่งเรียบร้อย
184รพสตหนองผง/นางณพัชชา พุทธจันทร์รพสต.หนองผงต.ดงยางอ.นาดูนจ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง12022-01-06 16:08:34จัดส่งเรียบร้อย
185รพสต หนองผง/ นางณพัชชา พุทธจันทร์รพ.สต.หนองผงต.ดงยางอ.นาดูนจ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-01-06 16:06:12จัดส่งเรียบร้อย
186ศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-01-06 15:58:38จัดส่งเรียบร้อย
187นางศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย22022-01-06 15:58:15จัดส่งเรียบร้อย
188ศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-01-06 15:57:46จัดส่งเรียบร้อย
189นางศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง32022-01-06 15:57:06จัดส่งเรียบร้อย
190ศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง72022-01-06 15:56:29จัดส่งเรียบร้อย
191นางศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLหญิง32022-01-06 15:56:06จัดส่งเรียบร้อย
192ศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ครีมXLหญิง32022-01-06 15:55:39จัดส่งเรียบร้อย
193ศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อยืด ครีมLหญิง12022-01-06 15:54:41จัดส่งเรียบร้อย
194นางศิริรัตน์ โพธิ์หล้าโรงพยาบาลเชียงยืน 403ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ครีมXXLหญิง22022-01-06 15:46:34จัดส่งเรียบร้อย
195กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 693 ม.1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อยืด ครีมLหญิง12022-01-06 14:59:27จัดส่งเรียบร้อย
196กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 693 ม.1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมMชาย12022-01-06 14:46:03จัดส่งเรียบร้อย
197กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 693 ม.1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมMหญิง12022-01-06 14:45:31จัดส่งเรียบร้อย
198กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 693 ม.1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมXXLชาย12022-01-06 14:43:40จัดส่งเรียบร้อย
199โรงพยาบาลกันทรวิชัยเลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย12022-01-06 12:52:41จัดส่งเรียบร้อย
200โรงพยาบาลกันทรวิชัยเลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-01-06 11:58:45จัดส่งเรียบร้อย
201โรงพยาบาลกันทรวิชัยเลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-01-06 11:43:20จัดส่งเรียบร้อย
202โรงพยาบาลกันทรวิชัยเลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ครีมMหญิง22022-01-06 11:43:03จัดส่งเรียบร้อย
203โรงพยาบาลกันทรวิชัย294 ถ.ถีนานนท์ ม.2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150เสื้อโปโล ครีมXLชาย12022-01-06 11:39:14จัดส่งเรียบร้อย
204โรงพยาบาลกันทรวิชัย294 ถ.ถีนานนท์ หมู่ 2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-01-06 11:33:03จัดส่งเรียบร้อย
205กฤษณเทพ สำเริงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เลขที่ 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง22022-01-06 10:49:44จัดส่งเรียบร้อย
206กฤษณเทพ สำเริงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เลขที่ 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)BIG Size 54"ชาย12022-01-06 10:48:53จัดส่งเรียบร้อย
207กฤษณเทพ สำเริงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เลขที่ 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-01-06 10:46:21จัดส่งเรียบร้อย
208กฤษณเทพ สำเริงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เลขที่ 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย12022-01-06 10:44:51จัดส่งเรียบร้อย
209กฤษณเทพ สำเริงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เลขที่ 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-01-06 10:30:21จัดส่งเรียบร้อย
210กฤษณเทพ สำเริงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เลขที่ 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000เสื้อโปโล ครีมLชาย12022-01-06 10:29:28จัดส่งเรียบร้อย
211พี่ภาท งานเลขา สสจ.มค.สสจ.มค.เสื้อยืด ฟ้าเข้มLชาย22022-01-06 10:25:43รอการจัดส่งจากสำนักฯ
212พี่ภาท งานเลขา สสจ.มค.สสจ.มค.เสื้อยืด ฟ้าเข้มMหญิง12022-01-06 10:25:06รอการจัดส่งจากสำนักฯ
213นส.อัจฉรานันท์ บัณฑจิต/สสจ.มค.(การเงิน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อยืด ฟ้าเข้มSหญิง12022-01-06 09:25:34รอการจัดส่งจากสำนักฯ
214สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม1084 ถนน นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12022-01-06 09:08:34จัดส่งเรียบร้อย
215สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม1084 ถนน นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย22022-01-06 09:06:56จัดส่งเรียบร้อย
216สสจ.มหาสารคามสสจ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง22022-01-06 09:00:40รอการจัดส่งจากสำนักฯ
217สสอ.เชียงยืนสสอ.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ครีมMหญิง12022-01-06 08:37:31จัดส่งเรียบร้อย
218สสอ.เชียงยืนสสอ.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อยืด ฟ้าเข้มXLหญิง12022-01-06 08:36:05จัดส่งเรียบร้อย
219สสอฺ.เชียงยืนสสอ.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อยืด ครีมXLหญิง12022-01-06 08:34:39จัดส่งเรียบร้อย
220ธรรยภรณ์ ตนะสอนกลุงานทันตกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม44000เสื้อโปโล ครีมMหญิง12022-01-05 21:30:42รอการจัดส่งจากสำนักฯ
221สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืนสนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน ม.18 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง32022-01-05 15:42:47จัดส่งเรียบร้อย
222สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืนสนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน ม.18 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย22022-01-05 15:40:47จัดส่งเรียบร้อย
223โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม168 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000โ)เสื้อโปโล ครีมMหญิง12022-01-05 15:17:31รอการจัดส่งจากสำนักฯ
224วิกิตตา พนย. สสจ.มคกลุ่มงาน พนย. สสจ.มคเสื้อยืด ฟ้าเข้มMหญิง12022-01-05 15:05:07รอการจัดส่งจากสำนักฯ
225เยาวลักษณ์ สสจ.มหาสารคามสสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย12022-01-05 15:01:39รอการจัดส่งจากสำนักฯ
226ดร.แขก สสจ.มค.สสจ.มค.เสื้อยืด ฟ้าเข้มMชาย12022-01-05 14:57:54รอการจัดส่งจากสำนักฯ
227ดร.แขก สสจ.มค.สสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง12022-01-05 14:57:25รอการจัดส่งจากสำนักฯ
228ดร.แขก สสจ.มค.สสจ.มค.เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12022-01-05 14:56:44รอการจัดส่งจากสำนักฯ
229สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๙๕, โทรสาร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๓๕เสื้อยืด ครีมXLชาย12022-01-04 15:21:09รอการจัดส่งจากสำนักฯ
230สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๙๕, โทรสาร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๓๕เสื้อยืด ครีมLชาย12022-01-04 15:20:55รอการจัดส่งจากสำนักฯ
231สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๙๕, โทรสาร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๓๕เสื้อโปโล ครีมXLชาย12022-01-04 15:20:27รอการจัดส่งจากสำนักฯ
232สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๙๕, โทรสาร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๓๕เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12022-01-04 15:18:52รอการจัดส่งจากสำนักฯ
233สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๙๕, โทรสาร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๓๕เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย42022-01-04 15:18:21รอการจัดส่งจากสำนักฯ
234สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๙๕, โทรสาร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๓๕เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย12022-01-04 15:17:56รอการจัดส่งจากสำนักฯ
235สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๙๕, โทรสาร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๓๕เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง42022-01-04 15:17:20รอการจัดส่งจากสำนักฯ
236สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000โทร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๙๕, โทรสาร : ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๓๕เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย52022-01-04 15:16:35รอการจัดส่งจากสำนักฯ
237โรงเรียนมหาวิชานุกูลโรงเรียนมหาวิชานุกูล ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12022-01-02 23:00:07จัดส่งเรียบร้อย
238สุภาวดี ศรีษะพล (นต02)1129/2 ถ.นาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12022-01-01 19:17:22จัดส่งเรียบร้อย
239เอื้อมเดือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ครีมMหญิง12021-12-30 10:23:53จัดส่งเรียบร้อย
240ปค.จ.มค.กลุ่มงานการเงินและบัญชี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง12021-12-29 13:52:56จัดส่งเรียบร้อย
241ปค.จ.มค.กลุ่มงานการเงินและบัญชี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง22021-12-29 13:51:08จัดส่งเรียบร้อย
242ปค.จ.มค.กลุ่มงานการเงินและบัญชี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง82021-12-29 13:50:01จัดส่งเรียบร้อย
243สนง.ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวสนง.ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางสาวณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียวเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง92021-12-29 13:41:48จัดส่งเรียบร้อย
244สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสจ.มคเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lชาย12021-12-29 10:13:09จัดส่งเรียบร้อย
245สสจ.มค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Lหญิง22021-12-29 10:09:20จัดส่งเรียบร้อย
246อบต.แก่งเลิงจานอบต.แก่งเลิงจาน 97 ม.10 ตำบลแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง12021-12-23 21:15:15จัดส่งเรียบร้อย
247น.ส.วงศ์วรรณ คลื่นสนั่น175 ม.13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทร.0835304140เสื้อโปโล ครีมLหญิง12021-12-23 15:11:12จัดส่งเรียบร้อย
248สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม/วรรณวิมล165 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mชาย22021-12-23 14:33:01จัดส่งเรียบร้อย
249สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม/วรรณวิมล165 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)Mหญิง62021-12-23 14:32:31จัดส่งเรียบร้อย
250สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม/วรรณวิมล165 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XXLชาย12021-12-23 14:31:16จัดส่งเรียบร้อย
251สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม/วรรณวิมล165 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLชาย32021-12-23 14:30:32จัดส่งเรียบร้อย
252สสจ.มคสสจ.มคเสื้อโปโล ฟ้าเข้ม (M หญิง หมด)XLหญิง102021-12-21 22:29:46จัดส่งเรียบร้อย

แจ้งชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693

หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE เพิ่มเพื่อน

สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 121 ผลลัพธ์

สรุปยอดการสั่งซื้อ
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อช/ญSMLXLXXLBIG SizeBIG Size รวม
-/พรอุษา คำอ่อนหญิง00100001
ศิริรัตน์ หรัญรัตน์/ศิริรัตน์ หรัญรัตน์หญิง00001001
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์/1044410626หญิง217510016
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์/1044410626ชาย046300013
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม/อัญชลี รัตนเรืองเดชหญิง0013010014
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม/อัญชลี รัตนเรืองเดชชาย02212007
ทิพธัญญา/ทิพธัญญาหญิง00100001
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม คุณกาญจนา/kotชาย01000001
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม คุณกาญจนา/kotหญิง00010001
ท่านรองศึกษาธิการจังหวัด/kotชาย00001001
พี่ตู่ สสม. สสจ/kotหญิง00010001
พี่เยาว์ ส่งเสริม สสจ./kotชาย00100001
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/ปภาวรินท์ จินโจหญิง00100001
สสจ /จุติมาศ สังข์ผุด/จุติมาศ สังข์ผุดหญิง10000001
สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)/นางศศิมา พรมแม้นชาย00210003
สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)/นางศศิมา พรมแม้นหญิง03131008
จิตเวชและยาเสพติด/ศักดิ์สิทธิ์ สีขาวอ่อนชาย01000001
สุพรรษา ศรีสมบัติ/กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.พยัคฆภูมิพิสัยหญิง10000001
สสจ.มค พี่บี๋/kotหญิง01000001
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม/นางกาญจนา พิมพิมูลหญิง01001002
  414351580076
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน