รายการสั่งซื้อ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 488 ผลลัพธ์

รายการสั่งซื้อ
#หน่วยงานที่อยู่ประเภทเสื้อขนาดเพศจำนวนวันที่สั่งซื้อยืนยันการสั่งซื้อ
1ตึกผู้ป่วยชาย รพ.โกสุมพิสัยตึกผู้ป่วยชายรพ.โกสุมพิสัย 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามMหญิง12023-06-08 14:24:28ชำระเงินแล้ว
2ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวศิริรัตน์ สีวิลาศ256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามMหญิง12023-06-08 13:56:20ชำระเงินแล้ว
3ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามSหญิง12023-06-08 13:55:24ชำระเงินแล้ว
4ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวชินัญญา แสนภักดี256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามSหญิง12023-06-08 13:54:18-
5นางเพลินจิต ช่างถม256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามSหญิง12023-06-08 13:53:07-
6ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามSหญิง12023-06-08 13:51:05ชำระเงินแล้ว
7ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามMหญิง12023-06-08 13:45:16-
8สสอ.กันทรวิชัยสสอ.กันทรวิชัยเสื้อโปโล ทูบีสารคามXLชาย22023-06-08 10:18:18-
9สสอ. กันทรวิชัยสสอ.กันทรวิชัยเสื้อโปโล ทูบีสารคามBIG Size 54"ชาย32023-06-08 10:15:44-
10สสอ.กันทรวิชัยสสอ.กันทรวิชัยเสื้อโปโล ทูบีสารคามLชาย32023-06-08 10:13:45-
11สสอ.กันทรวิชัยสสอ.กันทรวิชัยเสื้อโปโล ทูบีสารคามMชาย42023-06-08 10:12:16-
12รพ.โกสุมพิสัย/พรรณชนก เหมียดนอกตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามXLชาย12023-06-07 17:37:29-
13รพ.โกสุมพิสัย /พรรณชนก เหมียดนอกตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามXLหญิง22023-06-07 17:34:49-
14รพ.โกสุมพิสัย ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140เสื้อโปโล ทูบีสารคามXLหญิง22023-06-07 17:32:01-
15รพ.โกสุมพิสัยตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล ทูบีสารคามLหญิง12023-06-07 16:56:08-
16นายธุมากร แก้วตั้งขึ้น431/5 ถ มหาชัยดำริห์ ต ตลาด อ เมือง จ มหาสารคาม 44000เสื้อโปโล ทูบีสารคามXLชาย12023-06-07 14:50:00-
17ฐิติพร ปุผาลาโรงพยาบาลแกดำ 55 หมู่ 16 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190เสื้อโปโล สีเขียวอ่อนLหญิง12023-04-28 12:25:49อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
18ฐิติพร ปุผาลาโรงพยาบาลแกดำ 55 หมู่ 16 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190เสื้อโปโล สีเขียวอ่อนMหญิง12023-04-28 12:23:40อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
19โรงพยาบาลโกสุมพิสัย256 ม.13 ตึก เด็กและพิเศษสงฆ์ รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเสื้อโปโล สีเขียวอ่อนMหญิง12023-04-28 08:49:57อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ
20ณัฐกมล ศรีสมัครรพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม44140เสื้อโปโล สีเขียวอ่อนXLหญิง12023-04-27 14:15:57อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ

แจ้งชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693

หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE เพิ่มเพื่อน

สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 243 ผลลัพธ์

สรุปยอดการสั่งซื้อ
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อช/ญSMLXLXXLBIG SizeBIG Size รวม
ตึกผู้ป่วยชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวเนตรนภา คำภีระหญิง01000001
ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวศิริรัตน์ สีวิลาศ/นางสาวศิริรัตน์ สีวิลาศหญิง01000001
ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวชินัญญา แสนภักดี/นางสาวชินัญญา แสนภักดีหญิง10000001
นางเพลินจิต ช่างถม/นางเพลินจิต ช่างถมหญิง10000001
ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวนิภาภัคร์ คูเจริญหญิง21000003
สสอ. กันทรวิชัย/สสอ.กันทรวิชัยชาย00000033
สสอ.กันทรวิชัย/สสอ. กันทรวิชัยชาย04320009
รพ.โกสุมพิสัย/พรรณชนก เหมียดนอก/รพ.โกสุมพิสัยชาย00010001
รพ.โกสุมพิสัย /พรรณชนก เหมียดนอก/พรรณชนก เหมียดนอกหญิง00020002
นายธุมากร แก้วตั้งขึ้น/นายธุมากร แก้วตั้งขึ้นชาย00010001
ฐิติพร ปุผาลา/ฐิติพร ปุผาลาหญิง01100002
ณัฐกมล ศรีสมัคร/บุคคลทั่วไปหญิง00010001
ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์ (รพ.โกสุมพิสัย)/ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์หญิง00010001
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำ/kotชาย00100001
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำ/โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำหญิง02311007
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำ/โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำชาย01011104
คุณรัตติยา ยศธสาร/คุณรัตติยา ยศธสารชาย00001001
นางสาวฉัตรรพี อรุณไพร/นางสาวฉัตรรพี อรุรไพรชาย02000002
น.ส.วัชราภรณ์ อะสุรินทร์/น.ส.วัชราภรณ์ อะสุรินทร์หญิง00010001
รพกุดรัง /นางสกุลรัตน์ ทองจันทร์ชาย00100001
  41391131344
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน