รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---19-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299302.5670
4402อ.แกดำ4,8061,14923.9076
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2886.5524
4404อ.กันทรวิชัย20,1909984.9430
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,85219.5379
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31629.9058
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08739.0964
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270217.5412
  171,97522,328 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 1 ถึง 20 จาก 553 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
--304410010414.รร.ศรีสุขพิทยาคม9
--3320900930-7
--1144500012พยัคฆภูมิคอมพิวเตอร์1
--304410010319.รร.หนองเหล็กศึกษา1
--1144500011พิมพ์ดีดวาปีปทุม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444115600มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม148
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016201วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม77
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000002คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม62
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410013หลักเมืองมหาสารคาม55
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม48
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016101วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม39
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410001บ้านท่าสองคอน38
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000001เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม33
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410012บ้านหนองใหญ่33
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410004บ้านหินลาด29
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444011201โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม28
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410009วันครู 250221
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410058บ้านหนองแวง17
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410002บ้านดงเค็งดอนหัน16
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410014อนุบาลมหาสารคาม16