รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---19-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299302.5670
4402อ.แกดำ4,8061,14923.9076
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2886.5524
4404อ.กันทรวิชัย20,1909984.9430
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,85219.5379
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31629.9058
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08739.0964
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270217.5412
  171,97522,328 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 61 ถึง 80 จาก 553 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410059บ้านดงน้อย2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010003กศน.ตำบลท่าตูม2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410046บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010004กศน.ตำบลแวงน่าง2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410017บ้านภูดิน2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410028บ้านหนองค้อสวนอ้อย2
4401อ.เมืองมหาสารคาม3044609402ศพด.บ้านหนองหล่มใหญ่ ม.32
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410066บ้านร่วมใจ 12
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410063บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010013กศน.ตำบลหนองโน1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410029บ้านหนองบัวโนนมี้1
4401อ.เมืองมหาสารคาม22160บ้านดินดำพัฒนา หมู่ที่ ๑๑1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410030บ้านหนองคูณน้ำจั้น1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144200011คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาสารคาม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม7044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์1
4401อ.เมืองมหาสารคาม30443004011.รร.อนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์)1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144200070ดี-เดย์การบริบาล1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010010กศน.ตำบลลาดพัฒนา1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410038บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410052บ้านวังไผ่ป่าจั่น1